संपर्क माहिती

वाचनालयाची वेळ:- सकाळी ९:३० ते १२:३० संध्याकाळी ५:०० ते ९:००

कार्यालयाचा / वाचनालयाचा पत्ता:- मराठी साहित्य संस्कृती कला मंडळ, सेक्टर  6, वाशी, नवी मुंबई – ४००७०३

संपर्क साधा:- +०२२-२७८२१५५१/ सुभाष कुळकर्णी :- ९८२०५७०२९४ /

  मधुकर राऊळ :- ९००४९२७११६

ईमेल:- sahitya.mandir@yahoo.in

आमच्यासाठी काही संदेश ?